Vážený klient,

Z dôvodu skvalitnenia našich služieb sme portál EduZona nahradili novým portálom certifikacie.elct.sk, určeným pre záujemcov o certifikačné skúšky v našom testovacom centre. Nový portál je komfortnejší, rýchlejší a bezpečnejší.

Nový portál nájdete na adrese: https://certifikacie.elct.sk

Pre prvé prihlásenie sa do nového portálu, použite svoje prihlásenie z pôvodného portálu EduZona a ako heslo uveďte svoj email.

Nový portál Vás následne vyzve k aktualizácii svojich prihlasovacích údajov a údajov v profile. Všetka história Vašich certifikačných skúšok ostáva uchovaná aj v novom portáli.

Pre akékoľvek informácie ohľadom nového portálu nás môžete kontaktovať na certifikacie@elct.sk, alebo na telefónnom čísle + 421 917 333 017.

Ďakujeme za podporu a prajeme veľa úspechov na certifikačných skúškach.

ELCT, s.r.o.Pokračovať na nový portál